Home

ta je VRINDA?

Osniva VRINDE

Novosti

lanci

 Programi

Adrese


Podrka

Forum

Downloads

Links

ta je VRINDA?

Vrindavan, Svetski Centar VRINDE

           Svetski Centar VRINDE nalazi se na uvenom Vrinda Kunju. Vrinda Kunj je ljupko mesto, gde se bhakte iz celog sveta okupljaju u vreme najznaajnijih Vaisnavskih Festivala, kako bi uvrstili svoju veru i da bi potpuno apsorbovali svoja srca u boansku atmosferu Vrindavana, i pevali i sluali o Sri Sri Radha Krisni i Njihovoj inkarnaciji milosti Sri Caitanyi Mahaprabhuu. Na Guru Maharaj je takodje zainteresovao mnoge vodee vaisnave da se ukljue u aktivnosti VRINDE.

Novi centri VRINDE

   VRINDA je rasla otvarajui Asrame, Farme, kole i Kulturne centre. Uspostavljeni su mnogi Vegetarijanski restorani kako bi se pomoglo finansiranje Ashrama i da bi se promovisala Vegetarijanska ishrana. VRINDA konstantno nastoji da otvori sve vie mesta, kako bi Vaisnave organizovanim aktivnostima ublaila bilo cije nevolje bez obzira na kastu, rasu ili veroispovest. U dobu u kome je neznanje jako rasprostranjeno, postoji velika potreba za odlucnu primenu Vedskih principa, kako bi drustvo postalo zdravije i produhovljenije. VRINDA raspolae duhovno snanim i postenim ljudstvom, koje ispunjava tu hitnu potrebu. Takoe moete organizovati VRINDA satsange u vasem domu. Samo stupite u kontakt sa VRINDOM i nauiete kako da svoj ivot uinite srenim, pomazui drugima da uju Krisna Katha.

Zov Sri Caitanye

   VRINDA je zajednica dobrovoljno udruenih pojedinaca i nekih institucija, koji imaju zajedniki cilj da pomognu slubu Srila B.A. Paramadvaita Maharaja, osnivaa VRINDA misije ili porodice. On je uenik Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada i nastavlja njegovo ueniko nasledje u ovoj Vaisnavskoj misiji kao njen Acharya. On je takoe jedan od osnivaa Svetskog Udruenja Vaisnava (Visva Vaisnava Raj Sabha).

   Zajedno sa lanovima 17 razliitih Vaisnava tradicija, oni su ponovo oiveli "jedinstvo suprotnosti Vaisnava" koju je pouavao Srila Jiva Goswami (pre oko 470 godina), a pouvali su je i mnoge druge velike bhakte.

   Sa pitanjima, predlozima, kritikom i podrkom obradite se molimo Vas na srpsko/hrvatskom na jednu od slijedeih adresa Sripad BA Harijan Maharaj (Hun) ili Dhrstadyumna das (Ger)
  

   Ne oklevajte sa predlozima kako bismo mogli da unapredimo svoju slubu. Mi smo poklonici istine, pravde i milosti. Sutina je vanija od spoljasnjih formalnosti. Molimo da nam oprostite za sve to nije savreno."


Va sluga
B.A. Paramadvaiti

   VRINDA je institut univerzalne Ljubavi i Harmonije. Sve grupe u ljudskom drutvu su pozvane da se pridrue i da se kvalifikuju da postanu sposobne da slede zov Sri Caitanye. U veoma tekim okolnostima materijalistickog sveta, moemo samo da se molimo svim iskrenim duama da potrae svojim srcima kako duhovni tok nae Sampradaye ivi u VRINDI... Veoma je potrebna i Vaa pomoc kako bi se proirila VRINDINA delatnost. Srila Prabhupad je eleo da osnuje kolu koja bi obuavala nesebine posveene due koje bi mogle da pomognu uzdizanje palih, napaenih i zavedenih dua. Izazivajui na dvoboj sve vrste nepravilnih filozofskih koncepcija, Srila Prabhupad je pokazao kako samo jedna ista dus, koja je veoma draga Sri Krisni, moe da uini udesna dela, kao to je da pretvori grenike u aspirirajue bhakte.

Duhovne Ambasade-Braja Seva Ashrami

      VRINDA ima u planu da svaku zemlju u kojoj postoji jaka VRINDA misija poveze sa Vrindavanom preko Braja Seva Ashrama. To nas podsea na vreme, kada su Indijski Kraljevi iz razliitih zemalja dolazili u Vrindavan kako bi osnovali svoje Hramove i Dharamasale. Podseajui nas na transcendentalne Ambasade, ve nekoliko zemalja je zapoelo taj program, kako bi pomogle opstanak hrama u Vrindavanu i na taj nain ukljuile svoje lanove u Braja Sevu. VRINDA nam omoguuje da dobijemo vodstvo Gospodovih bhakta. VRINDA nam prua mogunost da budemo u kontaktu sa najveim mudracima koji su iveli u ovom svetu, tako to distribuira njihova pisana dela na sto vise jezika. Te knjige po mogustvu trebalo bi da se itaju dva puta dnevno, u drutvu bhakta, ali ako to nije mogue, barem jednom dnevno bi osoba trebala da ita knjige naih velikih Acharya. VRINDA je izdava tih knjiga i otvorila je prvu Gaudiya Vaisnavsku Knjiaru u Vrindavanu. Sve vrste vaisnavskih knjiga koje publikuju sve Vaisnavske misije moete nai ovde; kako one klasine tako i one koje su pisane u danasnje vreme. Knjiara se nalazi na Seva Kunj Putu, nakon to se proe Shyamasundara hram. To je isto ono mesto gde su Srila Jiva Goswami, Srila Krisna das Kaviraj, Syamananda Prabhu i kasnije Srila Prabhupad pisali svoje knjige. VRINDINA knjiara pokuava da pribavi i sauva Vaisnavsku literaturu koja je prethodno bila gotovo izgubljena.

Deset uvreda koje treba izbegavati prilikom posete svetom mestu - Dhamu 

 1. Vreati ili ne potovati duhovnog uitelja koji razotkriva sveto mesto.
   
 2. Misliti da je sveto mesto privremeno.
   
 3. initi nasilje nad bilo kojim stanovnikom ili posetiocem svetog mesta, ili ih smatrati za obine ljude.
   
 4. Zaraivati novac pomou oboavanja Boanstva ili pomou pevanja i mantranja Svetog Imena.
   
 5. Misliti da je sveto mesto deo bilo koje ovozemaljske pokrajine ili drave, kao Utar Pradesh ili slino, ili smatrati sveto mestom jednakim sa ostalim mestima hodoasca koja su povezana sa nekim polubogovima, ili pokuavati izmeriti sveto mesto.
   
 6. Smatrati Vrindavan Dham razliitim od Navadvip Dhama.
   
 7. Vreati spise koji veliaju sveto mesto.
   
 8. Nemati vere i misliti da su slave svetog mesta izmisljene.

lanovi