Home

ta je VRINDA?

Osniva VRINDE

Novosti

lanci

 Programi

Adrese


Podrka

Forum

Downloads

Links

Auto-biografija Srila Bhakti Aloka Paramadvaiti Maharaja

   Protekle 23 godine bio sam ukljuen u zivot u duhovnim komunama. Nakon to sam iveo neko vreme u razliitim duhovnim zajednicama i u Yoga asramu, 1971. sam poeo da ivim u Hare Krishna Ashramu u Dizeldorfu, u Nemakoj. Svog duhovnog uitelja Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada sreo sam 1972. u Parizu, i taj susret mi je potvrdio da sam pronaao ono to sam traio. Sa svojih osamnaest godina nisam mogao ni da predpostavim ta e se samnom desiti. U poetku sam mislio da u prihvatanjem duhovnog uitelja reiti sve ivotne probleme. Nakon nekoliko godina koje sam proveo kao Hare Krishna monah, poeo sam da shvatam da ovaj pokret zahteva vie od entuzijastinih ulinih propovednika. Postepeno sam postao ukljuen u upravljanje nekim od aspekata Pokreta kojeg je osnovao moj duhovni uitelj, kao to je na primer: rad sa novopridoslim lanovima, rad oko publikacija, rad sa blagajnom, osnivanje seoskih komuna, propovedanje na koledima, tajna misija iza gvozdene zavese, upravljanje templovima i mnoge druge slube.

   U vie navrata sam u vrenju tih slubi traio uputstva kako bih delovao ispravno. Kao to je to jednom rekao jedan moj brat po Bogu "Kao Templ Prezident ili bhakta-lider od tebe se najese oekuje da si ekspert za sve. Treba da bude dobar menader, strunjak za ljudske odnose, dobar u Public Relationsu, da se nikad ne ljuti, da si uspean u prikupljanju donacija kako bi se odrao templ, primeran u duhovnim aktivnostima kao to je ustajanje rano ujutro, dobar u pevanju, davanju lekcija i deljenju knjiga, i takoe da si izvrstan suprug i otac ukoliko si oenjen, itd, itd..."

   Ponekad, naroito nakon to je nas duhovni uitelj napustio ovaj svet, poeli smo da se suoavamo sa problemima, na koje nismo nikad pomisljali da bi mogli da nas zadese, i dolo je do razliitih misljenja o tome kako u takvim situacijama treba postupati. Hm, to je duga pria i za ovo o emu sada govorimo nije toliko bitna.

   Vana stvar je da pokuate da verno sluite svog duhovnog uitelja i vae sopstvene duhovne ideje, pokuavajui da se predate svakog dana vie nego prethodnog. Produenje postojanja porodice koja ivi u ljubavi koju je osnovao neiji duhovni uitelj, dunost je svakog uenika, koju osoba moze da obavlja tako to e ili pomagati nekom naprednom Vaisnavi, ili naprednom bratu po Bogu, nakon fizikog odlaska njenog Gurua. Takoe, ukoliko neko osea hitnu potrebu da lino preuzme odgovornost za ivote novih bhakta koji su privueni njime poeli da se bave duhovnim ivotom, u tom sluaju on treba da nastavi da razgranava drvo Gospoda Caitanye, kao to to zahtevaju svi Gurui i Krishna lino. To se zove Guru Parampara.

   Preuzevi linu odgovornost, poeo sam da osnivam Ashrame 1984. godine. Srila Prabhupad me je poslao u Junu Ameriku. Postepeno su se ISEV (Instituto Superior de Estudios Vedicos) i VRINDA (The Vrindavan Institute for Vaisnava Culture and Studies), koje sam osnovao inspirisan od strane Srila Prabhupad i Srila Sridhar Maharaja (mog Sannyas gurua), proirile po mnogim zemljama. Sreom, neki od meni drage brae po Bogu, su mi se pridruile da bi mi pomogli. Putujuci od jednog do drugog Ashrama i savetujui lidere i njihove Vaisnavske Senate, uspeo sam da dobijem dubok uvid u veinu problema sa kojima su se susretali i kako su ti problemi reavani. Poninost je definitivno klju koji vodi do uspeha. Ova knjiga je odtampana sa velikim zakanjenjem zbog mog konstantnog putovanja, ali ona predstavlja slubu koju sam eleo da uinim za sve one hrabre propovednike koji, uprkos napredovanju doba Kali, imaju elju da pomognu drugima uspostavljajui duhovne oaze, bez obzira na sve nedostatke koji se mogu pojaviti usled nedostatka iskustva.

Meksiko, 22.02.1995. B.A. Paramadvaiti

Ova auto-biografija je napisana za knjigu "Templ Prezident"

Ako elite da lino stupite u kontakt samnom poaljite mi email